Notice: Undefined index: toegang_plattegrond in /home/holapress/domains/vakbeursfacilitair.nl/public_html/mijn/header.php on line 44
Mijn vakbeurs

Laden, lossen en bouwen 29 t/m 31 jan 2020 | 22ste editie

Opbouwtijden vakbeurs
Maandag 27 januari 2020 van 08:00 tot 22:00 uur
Dinsdag 28 januari 2020 van 08:00 tot 22:00 uur

Toegang tot de beursvloer tijdens de opbouwdagen
Om toe te worden gelaten tot de beursvloer dient u in het bezit te zijn van toegangsbandjes, die u na de betaling van de standbouwkosten bij de organisatie kunt bestellen.

Openingstijden vakbeurs
Woensdag 29 januari 2020 van 10:00 tot 18:00 uur
Donderdag 30 januari 2020 van 10:00 tot 18:00 uur
Vrijdag 31 januari 2020 van 10:00 tot 17:00 uur

Afbouwtijden vakbeurs
Vrijdag 31 januari 2020 van 18.00 tot 00:00 uur
Zaterdag 1 februari 2020 van 00:00 tot 11:00 uur

Het is op vrijdag 31 januari 2020 niet toegestaan voor 17.00 uur de beursvloer met gereedschappen en/of transportmiddelen te betreden.

Standbouw van organisatie
Standhouders die hun standbouw door de organisatie laten verzorgen kunnen op dinsdag 28 januari 2020 vanaf 11:00 uur hun stand inrichten. Indien uw stand door de organisatie wordt gebouwd kunt u standbouwbandjes bestellen bij de organisatie.

Standbouwkosten
Gedurende de opbouwdagen verzorgt de beursorganisatie voor u diverse diensten. Onder andere: vuilafvoer, beveiliging, schoonmaak, EHBO, Arbo en op diverse momenten koffie en thee. Hiervoor worden kosten aan uw standbouwer door berekend. Indien u zelf bouwt worden deze kosten direct aan u doorbelast. De maximale standbouwkosten bedragen € 350,00 per stand. Een en ander is afhankelijk van het aantal m2 te bouwen stand. Uw standbouwer of u zelf ontvangt hiervoor een factuur. Indien de stand door de organisatie wordt gebouwd dan ontvangt u hiervoor geen factuur.

Kunnen we op zondag bouwen?
In uitzonderlijke gevallen kunnen bouwwerkzaamheden op zondag worden uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen € 250,00 per dag deel. (dagdeel 1: 09.00 -13.00 uur dagdeel 2; 13.00- 17.00 uur) De kosten hiervoor dienen uiterlijk 20 januari 2020 voor 12.00 uur zijn voldaan of ter plaatse voor het betreden van de beursvloer. Als de kosten niet zijn voldaan wordt de toegang tot de beursvloer ontzegd. U kunt voor bouwwerkzaamheden op de zondag contact opnemen met uw beursmanager.

Indien u gebruik wenst te maken van de opbouw op zondag ontvangt u van de organisatie per te bouwen stand een factuur voor de door aangegeven dagdelen. Na betaling van de factuur ontvangt u een toestemmingsformulier voor de opbouw gedurende de door u gekozen dagdelen. Indien u van deze mogelijkheid geen gebruik maakt maar door omstandigheden toch op zondag zou willen opbouwen verkrijgt u uitsluitend toestemming voor bouwactiviteiten op zondag nadat u de kosten per dagdeel inclusief een toeslag van € 50,00 per dagdeel heeft voldaan. Een gedeelte van een dagdeel wordt als geheel dagdeel berekend.

Het lossen van standbouwmaterialen op zondag
Zoals u in het Bouwregelement 2020 kunt lezen, zijn de vaste opbouwdagen op maandag 27 en dinsdag 28 januari 2020. Op zondag 26 januari 2020 stellen wij de beursvloer open voor standbouwers die graag gebruik wensen te maken van de mogelijkheid tot het lossen van standbouwmaterialen voor de vakbeurs Facilitair & Gebouwbeheer. Standbouwers kunnen op zondag tussen 09.00 en 17.00 uur gebruik maken van deze mogelijkheid. Het bouwen van een stand of het leggen van vloeren is echter niet toegestaan. Wij verzoeken u, indien van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken uw beursmanager hierover te informeren

Inloggen

Bent u al deelnemer aan de vakbeurs? Log hier dan in om uw persoonlijke pagina weer te geven.